Calitatea apei - ACC
Rezultatele investigaţiilor fizico-chimice şi bacteriologice ale apei potabile
livrate în reţeaua centralizată de alimentare cu apă
>>

mun. Chişinău, str. Albişoara, 38.
Tel: (+373) 22-256-850
      Relaţii interactive: 022-25-6666, 022-85-7777
acc@acc.md, ellenadanu@gmail.com