GRAFICUL
citirii indicaţiilor contoarelor comune
instalate la blocurile locative gestionate de către
ÎMGFL, CCL, APLP, ACCmun. Chişinău, str. Albişoara, 38.
Tel: (+373) 22-256-850
      Relaţii interactive: 022-25-6666, 022-85-7777
acc@acc.md, ellenadanu@gmail.com