Reînnoirea informaţieiInformaţii
privind încheierea/reîncheierea contractelor.


tel. 022-256-735;
mun. Chişinău, str. Albişoara, 38.
Tel: (+373) 22-256-850
      Relaţii interactive: 022-25-6666, 022-85-7777
acc@acc.md, ellenadanu@gmail.com