Date informative

La 12 decembrie 1892 a fost data in exploatare prima transa a apeductului din or. Chisinau, capacitatea 200 mii caldari de apa pe zi; sursa - captarea apei din izvoare (havuzul la poalele colinei Mazarachie). In acelasi an a fost creata „Uzina de apa„.

Prima mentiune privind alimentarea cu apa din havuz a or. Chisinau atesta anul 1828, cand Duma oraseneasca a adoptat Decizia cu privire la amenajarea acestuia si constructia instalatiilor necesare. In anul 1834 lucrarile respective au fost finalizate. Din acest moment incepe alimentarea cu apa a orasului prin livrarea apei cu sacagiile catre consumator.

Ce prezinta actualmente gospodaria de alimentare cu apa si canalizare din municipiul Chisinau? Este un complex de retele de alimentare cu apa, cu instalatii de captare a apei din fluviul Nistru, construite cu incepere din anul 1958 (prima transa) si o Statie de tratare a apei, construita in cateva etape, din anul 1970 - 1985. Capacitatea totala a instalatiilor apeductului de apa din fluviu constituie 384,9 mii m3 pe zi, conducta de apa subterana - 137 puturi arteziene, din care 76 functioneaza, 61 din acestea construite in perioada catastrofei ecologice a fluviului Nistru, provocata de avaria produsa la Combinatul de producere a caliului din Stebnicovsk (Ucraina), sunt conservate.

Transportarea apei se efectueaza prin reteaua de alimentare cu apa, lungimea careia constituie 1560 km, diametrul maxim - 1400mm, tevile fiind confectionate din otel, fonta, beton armat, polietilena.

In scopul acumularii apei este utilizat un parc de rezervoare, volumul caruia echivaleaza cu 181,0 mii m3, in numar de 50 rezervoare. In ultimii ani volumul apei livrate pe zi, din motive cunoscute, a scazut brusc si constituie in total 190,0 mii m3/zi.

Evacuarea si epurarea apelor uzate este asigurata in volum deplin, dar nu in ciclul integral la instalatiile de epurare orasenesti (lipseste Sectia de prelucrare a namolului, care este inlocuita cu platformele de namol). Apele uzate se transporta prin reteaua de canalizare cu lungimea 900 km.

Dezvoltarea rretelelor de alimentare cu apa si canalizare a capitalei in trecut, in general, a corespuns ritmului de constructie a orasului, dar din pacate, nu a evoluat constant.

In anul 1905 a fost forat primul put artezian cu adancimea de 135 m pe teritoriul fostei Directii „Apa-Canal“, care functioneaza si in prezent. In anul 1925 a fost forat al doilea put artezian, iar in anul 1937 - al treilea. Pana la anul 1940 functionau trei puturi arteziene.

In perioada ulterioara au fost construite castele de apa, care reglementau volumele de apa, pe str. Kotovski si str. Livezilor. Capacitatea apeductului orasenesc a atins un obiectiv de 5500 m3/zi.

Pana la finele anilor 50, apeductul din Chisinau se dezvolta din contul orizontului acvifer subteran; 1948-1951 - priza de apa Balsevski, 1953-1954 - priza de apa Petricani, 1957-1958 - priza de apa Malina Mica, 1967-1969 - prizele de apa Ialoveni si Ghidighici.

Inca in secolul trecut arhitectul Alexandru Bernardazzi a argumentat necesitatea utilizarii apei din fluviul Nistru, afirmand ca apeductul din fluviul Nistru este scopul final la care urmeaza sa tinda Directia oraseneasca Chisinau. Anume de aceea, prin hotararile Guvernului republicii si autoritatilor orasenesti dezvoltarea de perspectiva a retelelor de alimentare cu apa a fost orientata spre dezvoltarea apeductului Nistru.

In anul 1928 a fost construita prima Statie de pompare canalizare.

In anul 1968 a fost pusa in functiune o parte din complexul instalatiilor de epurare - tratarea mecanica.

In anul 1974 a fost data in exploatare prima transa a complexului de epurare, cu capacitatea de 200 mii m3/zi.

In anul 1976 a fost pusa in functiune a doua transa cu capacitatea de 125 mii m3/zi si in anii 1983 - 1984 capacitatea respectiva a fost majorata cu 115 mii m3/zi. In rezultat, capacitatea stabilita a instalatiilor de epurare a atins cifra de 440 mii m3/zi.

S.A. "Apa-Canal Chisinau" asigura cu apa potabila, evacuarea si epurarea apelor uzate in decurs de 24 ore circa 800 mii locatari.

Sarcina prioritara a activitatii noastre este furnizarea pentru locuitorii din capitala, la un pret real, a serviciilor de alimentare cu apa potabila calitativa, de evacuare si epurare a apelor uzate, in conformitate cu normele si standardele Republicii Moldova.

In scopul realizarii sarcinilor sus-mentionate sunt identificate in permanenta posibilitatile de eficientizare a functionarii intreprinderii si modernizarii ei. Au demarat lucrarile de implementare a unor tehnologii moderne, inclusiv de reabilitare a retelelor de alimentare cu apa, in baza unor noi materiale si utilaje, de aplicare a metodelor pur ecologice de tratare a apei, proiectelor de producere a energiei electrice etc. Realizarea Contractului „Masurarea volumului de apa la retelele magistrale si controlul functionarii statiilor de pompare“ prevede instalarea si inlocuirea contoarelor, aparatelor de masurare a presiunii si nivelului de apa la statiile de pompare, fapt ce a contribuit la sporirea eficientei sistemului de alimentare cu apa si reducerea pierderilor de apa. In cadrul Contractului incheiat cu Compania „Todini Costruzioni Generali“ (Italia) a fost realizat unul din cele mai grandioase subproiecte: au fost construite si inlocuite retelele de alimentare cu apa din 76 sectoare, lungimea generala a carora constitue 111,6 km.

In cadrul S.A. „Apa-Canal Chisinau“ activeaza 2300 angajati, valoarea fondurilor fixe echivaleaza cu miliarde lei.

La fondurile de productie fixe ale S.A. „Apa-Canal Chisinau“ se refera urmatoarele:

S.A. „Apa-Canal Chisinau“ este o intreprindere comunala importanta din mun. Chisinau si detine un rol primordial in domeniul alimentarii cu apa in Republica Moldova. Din 1997 a fost reorganizata in Societate pe actiuni, cu capitalul de stat de 100%, iar in anul 2000 fiind transmisa in proprietatea publica a mun. Chisinau.


Conducătorii întreprinderii
şi etapele principale de dezvoltare a sistemelor de alimentare
cu apă şi canalizare din oraşul Chişinău

Din anul 2000 S.A „Apa-Canal Chişinău“
Director general - C.O. Becciev

 • Realizarea proiectului de reabilitare a sistemului de alimentare cu apă şi canalizare
 • Reorganizarea S.A. „Apa-Canal Chişinău“
 • Consolidarea stării financiare a întreprinderii
 • Atragerea de investiţii

Constantin Becciev, unul dintre cei mai apreciaţi specialişti din domeniul gospodăriei comunale din ţară. Este cunoscut opiniei publice nu numai prin activitatea sa în calitate de preşedinte al asociaţiei întreprinderilor de alimentare cu apă şi evacuarea celor uzate din Moldova şi director general S.A. Apă-Canal Chşişinău, dar şi prin activitatea sa de lungă durată în gospodăria de alimentare cu gaze Moldovagaz, cît şi în domeniul afacerilor.

Născut la 22 martie 1955 în s. Feşteliţa, Ştefan Vodă. Copilăria şi anii de şcoală i-a petrecut în or.Căuşeni la casa părintească. După absolvirea colegiului gospodăriei comunale şi facultăţii de ingineri-constructori a activat de-a lungul anilor în cadrul asociaţiei Moldovagaz, unde a ocupat diverse funcţii, începând în calitate de maistru şi finalizând cu vice director general în 1990.

Personal a luat parte activă la proiectarea şi efectuarea lucrărilor de construcţie-montaj a sistemelor de alimentare cu gaze a peste 50 la sută din localităţile ţării, inclusiv a mun. Chişinău. O lungă perioadă a activat în domeniul afacerilor private, fiind unul din pionerii care au edificat baza economică al afacerilor din ţară. Datorită abnegaţiei şi defalcărilor impunătoare a impozitelor către bugete s-a învrednicit cu titlu onorific al Primăriei mun. Chişinău „Bussinesman al Anului 1997“.

În anul 2000 a iniţiat fondarea legala a primei societăţi pe acţiuni S.A. “Apă-Canal Chşişinău„ din domeniu pe ţară şi a Asociaţiei „Moldova Apă-Canal“, care întruneşte circa 50 de unităţi economice de profil.

În calitate de director general S.A. „Apă-Canal Chşişinău“ a asigurat buna implementare a proiectelor de reabilitare a reţelelor de apă finanţate de BERD şi aderarea în premieră a S.A. „Apă-Canal Chşişinău“ la cerinţele standardelor internaţionale de management integrat ISO 9001:2000, 14001:2004 şi OHSAS 18001:2007.


Anii 1971-1985 1987-2000
Conducerea Gospodăriei Apă-Canal
Director- N.M. Vetrogon

1987-2000
Sef Covali Anatoli I.
 • Punerea în exploatare a întregului complex al staţiei de tratare a apei din rîul Nistru
 • Punerea deplină în exploatare a staţiei de epurare biologică a apei uzate
 • Punerea în exploatare a bazelor de productie
 • Reconstrucţia tuturor staţiilor de ridicare a presiunii
 • Construcţia rezervoarelor de apă potabilă
 • Reutilarea întregii întreprinderi cu tehnică şi utilaj nou
 • Reconstrucţia schemei noi a sistemului de distribuţie a apei în urbe
 • Primirea în exploatare a sectoarelor periferice în suburbie
 • Schimbări de structură
 • Atragerea investiţiilor Băncii Europene pentru reconstrucţia şi dezvoltarea unor sectoare separate

Anii 1964-1970 „Vodocanal trest“
Administrator - G. l. Danileico
 • Săparea sondelor în cartierele Botanica şi Rişcani
 • Extinderea Sistemului de Alimentare cu Apă din Nistru
 • Construcţia şi punerea în exploatare a aducţiunilor Nistru -Chişinău
 • Construcţia şi punerea în exploatare a sistemelor de alimentare cu apă din laloveni şi Ghidighici
 • 1966-Darea în exploatare a treptei de epurare mecanică a apelor uzate
 • Proiectarea şi construirea STA din râul Nistru

Anii 1958-1964 „Vodocanal trest“
Administrator - F.V.Garbuz
 • 1958 punerea în exploatare a I tranşe a sistemului de alimentare cu apă din rîul Nistru cu capacitatea de 25 mii mVzi
 • Construcţia celei de-a II-a tranşa a Sistemului de Alimentare cu Apă din Nistru
 • Crearea bazei de mecanizare a întreprinderii
 • Construcţia staţiei de epurare a apelor uzate

Anii 1953-1958 „Vodocanal trest“
Administrator - M.I. Voronin
 • Anul 1954 - punerea în exploatare a sistemului de alimentare cu apă Petricani cu capacitatea 15 mii mVzi
 • Anii 1956-1958 capacitatea a scăzut pîna la 10 mii m Vzi
 • Anul 1957 - saparea primelor sonde la Malina mica
 • A început proiectarea şi construcţia primului sistem de alimentare cu apă din rîul Nistru cu capacitatea de 25 mii m Vzi

Anii 1950-1953 „Vodocanal trest“
Administrator - A.F. Nazarov
 • Construcţia sistemului de alimentare cu apă Petricani şi a altor apeducte în zona industrială Sculeni
 • Reconstrucţia reţelelor din centrul oraşului

Anii 1945-1949 „Vodocanal trest“
Director V. S. Alexeev
 • Anul 1945 - remedierea sondelor nr l ,2,4,6
 • Anul 1946 - săparea sondelor nr 8-11, punerea în exploatare a sondelor nr 5,7
 • Alimentarea cu curent electric de la trenul energetic
 • Anul 1948 - punerea în exploatare a întregului complex al sistemului de alimentare cu apă Balisevsk
 • A început clorarea cu clor lichid
 • A fost construit apeductul de la staţia de pompare pîna la strada Livezilor cu diametrul de 250 mm, lungimea - 8 km
 • S-a început proiectarea sistemului de alimentare cu apă Petricani. Capacitatea sistemului de alimentare cu apă - 18 mii mVzi, real - 10,3 mii mVzi

Anii 1940-1944
„Vodosovet“
 • Anul 1940 - au fost săpate sondele nr 4,5; nu au fost puse în exploatare
 • Anul 1941 - staţia a fost scoasă din funcţiune, dar restabilită
 • Anul 1944 - staţia a fost aruncată în aer, iar sondele astupate cu piatră
 • Anul 1944 - începutul restaurării sistemului de alimentare cu apă. Punerea în exploatare a sondei nr l
 • Capacitatea 2515 mVzi

Anii 1930-1939 - „Uzina de apa“
Directorul staţiei Ilarie Arhanghelischi
 • Anul 1935 - a fost săpată sonda nr 3
 • Extinderea reţelelor de apă şi canalizare

Anii 1905-1930
Din 1918-„Uzina de apă“
 • A fost săpată şi pusă în exploatare sonda nr 11, capacitatea -2000 mVzi
 • Anul 1913 - schimbarea maşinilor cu aburi pe cele electrice
 • Anul 1923 - a fost săpată sonda nr 12

1892, 12 decembrie
Primul sistem centralizat de alimentare cu apă
 • Punerea în exploatare a sistemului centralizat de alimentare cu apă din izvorul artezian orăşenesc; capacitatea - 200 000 de căldari de apă pe zi
mun. Chişinău, str. Albişoara, 38.
Tel: (+373) 22-256-850
      Relaţii interactive: 022-25-6666, 022-85-7777
acc@acc.md, ellenadanu@gmail.com